ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  "การเมืองในข้าราชการส่วนท้องถิ่น"
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  08 มี.ค. 53     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  3396  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

          สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ..... วันที่ ๒ มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ ๑๕ ปีอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการระดับเล็กที่สุด ของประเทศไทย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผ่านไปพร้อม ๆ กับการเจริญเติบโตทางกายภาพขององค์กร ไม่ว่า ความเจริญของอาคารสถานที่สำนักงานอบต. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มพูนปริมาณและมีความทันสมัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของอบต.ก็เจริญวัย เจริญเติบโตตามวัยและภูมิความรู้ที่เพิ่มขึ้น มีจำนวนมากขึ้นตามศักยภาพของอบต. ทางฝ่ายการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงจากคนดั้งเดิมที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้าน ในตำบล เป็นคนที่ผู้คนเคารพนับถือยกย่องว่า เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นคนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม มีน้ำใจ มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด แม้การศึกษาจะจบระดับพื้นฐาน (ป.๔,ป.๖) บ้าง หรือจบบ้าง ปัจจุบัน เราได้ผู้บริหาร ได้สมาชิกสภาอบต. ที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิม แนวคิดดั้งเดิมที่ต้องการได้คนดีมีคุณธรรม มีน้ำใจ ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นคนลักษณะ "ใจถึง พึ่งได้" แม้ไม่ใช่คนดีมีศีลธรรมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอีกต่อไป ดังที่พวกเราเห็น ๆ กันอยู่ ในวันนี้ ๑๕ ปีของอบต.เปรียบเสมือนคนที่กำลังอยู่ในวัยรุ่นแตกหนุ่ม-สาว กำลังอยู่ในวัยที่ขยันขันแข็ง ต้องการแสดงฝึมือ ต้องการแสดงออกอะไรที่เป็นแปลก ๆ ใหม่ ๆ แต่ก็อาจขาดความรอบคอบ ขาดการตริตรองอย่างรอบด้าน ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อย และหลายแห่งอาจพลาดพลั้งล้มหายตายจากไปบ้าง แม้ไม่มากแต่ก็มีอยู่อย่างแพร่หลาย โดยที่ไม่ต้องสาธยายพวกเราหลับตาก็เห็นภาพกันอยู่ครับ แต่ก็น่าเสียดายยิ่งที่ รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ขับเคลื่อนการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเมื่อปี ๒๕๓๕ - ๒๕๔๐ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดองค์การบริหารส่วนตำบล แทนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงที่มีการเรียกร้องกันอย่างหนักในช่วงหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ กลับมิได้ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผลิผลของตนเอง อย่างที่ควรจะเป็น ไม่ว่าการครบรอบ ๑๐ ปีการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา และครบรอบ ๑๕ ปี อบต.เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านพ้นไปหมาด ๆ ไม่อยากเชื่อว่า นายกรัฐมนตรี ที่เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯในขณะนั้น ทำแผนกระจายอำนาจฯฉบับที่ ๑ มาด้วยตนเอง และเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีและนั่งเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯด้วยตนเองอีกครั้ง กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับ บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างที่ควรจะเป็น ไม่นับว่า วันนี้ รัฐบาลจงใจกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างน่าตาเฉย ไม่หรี่หระต่อปัญหาข้อเรียกร้องของบรรดา ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่เฝ้ารอ เฝ้าวิงวอนให้รัฐบาล ได้นำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เสนอรัฐสภาเพื่อออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็ว นี่ผ่านไปเกือบ ๓ ปี ที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้และบังคับให้รัฐบาลต้องตรากฎหมายนี้ แม้นักกฎหมายหลายคนพร่ำบอกว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้เสนอภายใน ๒ ปี ภายหลังที่รัฐบาลชุดแรกตามรัฐธรรมนูญได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้น แม้พวกเราข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่เห็นด้วย เพราะพวกเราเห็นว่า ต้องตราออกมาเป็นกฎหมายภายใน ๒ ปีก็ตาม แต่พวกเราก็ไม่อยากไปรบกวนใจรัฐบาลเพราะรู้สถานการณ์ทางการเมืองว่าร้อนระอุแค่ไหน และก็หวังว่า รัฐบาลจะนำร่างนี้เสนอต่อสภาผู้แทนภายในกำหนดคือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (หากจำวันไม่ผิด) สุดท้ายกลับไม่มีอะไรในก่อไผ่ รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ ไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความรู้สึกอย่างไร ดังจะเห็นว่า นายกรัฐมนตรีก็ดี รองนายกรัฐมนตรีก็ดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดี ไม่เคยให้โอกาสพบปะกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นทางการเลยแม้แต่ครั้งเดียว การที่สมาคมฯ สมาพันธ์ฯ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเรียนเชิญหลายต่อหลายครั้ง ก็ไม่ได้รับการสนองตอบ น่าเสียดายโอกาสที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์สูญเสียพันธมิตรครอบครัวของข้าราชการส่วนถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างประจำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ครอบครัวหรือกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ที่สูญเสียความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อรัฐบาล ซึ่งยังไม่รวมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ที่เสียความรู้สึกไม่ก่อนหน้านั้นแล้ว.....

          วันนี้ เป็นฤกษ์ดีครับ ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้เปิดตัวหน้าตาเว็บไซต์รูปโฉมใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว มีสีสันสดใจ น่าสนใจกว่าเดิม และเข้าดูข้อมูล รวมถึง การให้เพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับทีมงานด้วยตนเองได้หลายช่องทาง โดยเพื่อน ๆ ที่เคยสมัครเป็นสมาชิกรับข่าวสารข้อมูลของกลุ่มเพื่อนกว่า ๑,๐๐๐ ท่านก่อนหน้านี้ ขอให้สมัครสมาชิกกลุ่มเพื่อนฯใหม่ตามแบบที่ปรากฎอยู่หน้าเว็บ รวมถึงเพื่อน ๆ ที่ยังไม่เคยสมัครก็สามารถสมัครได้ครับ เพราะท่านที่เป็นสมาชิกก็จะได้สิทธิในการโพสข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเพื่อน ๆ เอง การประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย)ด้วยตนเอง การถามปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นผ่านคอลัมน์ "สายตรงกลุ่มเพื่อน" ด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลที่สงวนไว้เฉพาะสมาชิก เช่น มติ ก.อบต. / ประสบการณ์ตรงจากเพื่อนท้องถิ่น / เรื่องเล่าจากป.ยุทธ / คิดนอกกรอบ เป็นต้น ซึ่งท่านที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วเท่านั้นครับ ทั้งนี้ เพื่อจะได้รู้สึกซึ่งกันและกัน ผมก็จะได้รู้จักพวกเรามากขึ้นหลังจากที่พวกเรารู้จักผมฝ่ายเดียวมาค่อนข้างยาวนาน ข้อมูลที่กรอกทั้งหมดเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะไม่มีบุคคลที่สามรับรู้ หากท่านไม่ต้องการเปิดเผยครับ จึงขอเชิญเพื่อน ๆ ได้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการฝึกอบรมที่กลุ่มเพื่อนฯได้ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมของสมาพันธ์ฯที่ผ่านมา จึงต้องทำความเข้าใจกับเพื่อน ๆ หลายท่านที่ไม่ค่อยสบอารมณ์ว่า ทำไมเว็บกลุ่มเพื่อนฯจึงกลายเป็นเว็บประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรมของสมาพันธ์ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย การที่ประชาสัมพันธ์ไปเราก็ได้เว็บดี ๆ ที่น่าสนใจกว่าเดิมมาให้เพื่อน ๆ ได้สัมผัสในวันนี้ครับ.

          เมื่อวานนี้ (๗ ก.พ.) เช่นเดียวกันผมได้มีโอกาสไปช่วยงานเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ณ เทศบาลป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในฐานะกรรมการนับคะแนนนายกเทศมนตรี เมื่อวานนี้ เชียงใหม่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน ๓๙ แห่ง (หากแหล่งข้อมูลไม่ผิดพลาด) ที่อำเภอพร้าว มีอบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาลจำนวน ๔ แห่งเลือกตั้งพร้อมกัน เท่าที่ตรวจสอบมีนายกเทศมนตรีที่เดิมเป็นอดีตนายกอบต.ได้รับความไว้วางใจจำนวน ๒ แห่ง คนใหม่อีก ๒ แห่ง สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอสารภี อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง ฯลฯ ก็คล้าย ๆ กันคือได้ผู้บริหารคนเดิมบ้าง ได้ผู้บริหารคนใหม่บ้าง ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่นายกเทศมนตรีทุกท่านครับ เลือกตั้งครั้งใดคนที่ใจตุ้ม ๆ ต่อม ๆ กว่าใครอื่นก็คงหนี้ไม่พ้นผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ซึ่งก็หมายถึงปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง หลายแห่งที่เลือกตั้งผ่านไปก็คงแฮปปี้ดีใจ แต่ก็คงมีไม่น้อยที่ต้องเตรียมใจรับสภาพกับผู้บริหารที่เราไม่ต้องการครับ ข้าราชการประจำไม่มีสิทธิเลือกผู้บริหารครับ แต่กลับกันผู้บริหารกลับมีสิทธิเลือกพวกเรา จึงเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปครับ

          ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา หลายท่านคงทราบแล้วว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (สมาคมฯฝ่ายการเมือง) ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้จัดงาน "มหกรรมอบต.ปิดทองหลังพระ" ที่สนามกีฬา ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ประมาณการให้คนเข้าร่วม ๑๒,๐๐๐ คน ทราบว่ามีผู้เข้าร่วมจริงประมาณ ๖,๐๐๐ คน ทำให้หน่วยงานผู้จัดค่อนข้างเครียดพอสมควร โดยเฉพาะการที่สมาคมฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อค่ำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ มาร่วมงานในบ่ายของวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จึงถือว่าสมาคมฯและคณะผู้จัดงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างสูงมาก ผมคงจะไม่เอ่ยถึงว่างานนี้ควรจะโทษใครระหว่างคณะกรรมการสมาคมฯ หรือคณะผู้จัดงาน นั่นเป็นเรื่องภายในที่คนจัดควรจะต้องนำอดีตมาทบทวนงานในอนาคต ซึ่งอันที่จริงผลงานทำไว้ในอดีตก็เป็นบทเรียนที่ดีไม่ว่า ๗ ปี อบต.ที่จัดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานท้องถิ่นไทยใสสะอาดที่จัดขึ้นที่โคราช ซึ่งก็พบข้อบกพร่องหลายประการ แต่ฝ่ายผู้จัดก็ไม่ได้นำข้อบกพร่องนั้นมาปรับปรุงแก้ไข จึงทำให้ประสบปัญหาอีกครั้งในการจัดงานปิดทองหลังพระที่ผ่านมา แต่ก็จะขอกล่าวถึง การเล่นการเมืองของคนวงในด้วยกันเอง ก็อยากฝากให้พี่ ๆ รุ่นใหญ่ได้ขบคิดกันบ้างครับ พวกท่านได้รับแรงศรัทธาจากน้อง ๆ หนุนนำส่งพวกท่านไปทำหน้าที่แทนน้อง ๆ ไม่ว่า ใน ก.กลาง ในสมาคมฯ ในสมาพันธ์ฯ หรือในองค์กรอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นแกนนำในหมู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายองค์กร การที่พวกพี่ ๆ ได้รับแรงหนุนนำนั้น เพราะพวกน้อง ๆ ต่างเห็นว่า พวกพี่ ๆ มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ทำงานด้วยความรักในงาน ทำงานด้วยใจบริสุทธิ์ ทำงานโดยไม่หวังอามิสสินจ้างใด ๆ ทำงานโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญ จึงได้หนุนนำพวกท่าน แต่วันนี้ พวกท่านกำลัง เล่นการเมืองกับน้อง ๆ เล่นการเมืองในหมู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และเล่นแบบสกปรกที่พวกพี่ ๆ เคยลั่นวาจาด่าว่าพวกนักการเมืองในสภาที่สาดโคลนเล่นกัน วันนั้นพวกพี่ ๆ ด่าว่าให้นักการเมือง แล้วไฉนวันนี้พวกพี่ ๆ จึงมาสาดโคลนใส่ร้ายป้ายสี ให้น้อง ๆ ที่เคยหนุนนำพวกพี่ ๆ เพียงเพราะน้อง ๆ เหล่านี้ เริ่มเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมในพฤติกรรมของพวกพี่ ๆ เช่นนั้นหรือ หรือเพียงเพราะพวกพี่ ๆ เกรงกลัวสูญเสียอำนาจวาสนาที่เคยได้รับ จะสูญสลายไป ก็อยากฝากเตือนสติจากหนูตัวเล็กที่อาจเตือนสติราชสีห์ที่กำลังหยิ่งผยองว่า โลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้และแน่นอน มีเกิดขึ้นก็มีดับ มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ ฯลฯ โลกธรรม ๘ คำสอนของพระพุทธเจ้าพวกพี่ ๆ ลืมไม่แล้วหรือ หากไม่ลืม ทำไมต้องยึดติดด้วย ปล่อยวางบ้างเถอะครับ อายุมากแล้วก็ควรปล่อยให้น้อง ๆ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้มาต่อยอด ได้มาทำงานต่อ ดังเช่น ที่พี่อำนาจ แดงกุล ,พี่ศักดิ์สิทธิ์ ทต.หนองปรือ ได้สร้างแบบอย่างไว้ น่าจะทำให้น้อง ๆ มีความศรัทธาไม่เสื่อมคลายครับ อภัยได้ก็อภัย ไม่เช่นนั้น ท่านก็จะกลายเป็นตัวตลก ในวงการท้องถิ่นเหมือนดังเช่น นักการเมืองแก่หลายคนในแวดวงการเมืองไทยที่กำลังกลายเป็นตัวตลกทางการเมืองของประเทศไทยอยู่ในทุกวันนี้ อย่าเล่นการเมืองกันเลยครับ มาร่วมสร้างสรรค์ให้พวกเราเข้มแข็งดีกว่า ทำให้อย่างไรให้พวกเราได้ทำงานอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรีจะดีกว่าครับ

          เช่นเดียวกันกับวันที่ ๑๖ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่จะถึงนี้ สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทยกำหนดจัดประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๕๓ มีหลายเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่องระบบแท่งเงินเดือน และเรื่องแนวทางการตั้งสหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็น่าสนใจครับ ผมยังไม่มีเวลาวิจารณ์เรื่องเหล่านี้ แต่จะหยิบยกมาพูดคุยในโอกาสต่อไป แต่วันนี้จะขอกล่าวถึง การเลือกประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะมีการพูดคุยกันในการจัดประชุมใหญ่ปีนี้ ซึ่งไปจัดไกลถึงภูเก็ต ที่ต้องพูดเรื่องนี้ เพราะผมก็เป็นหนึ่งในปลัดอบต.ครับ และไม่สบายใจเมื่อเห็นมีการสาดโคลนกล่าวร้ายกัน เพียงเพราะต้องการดิสเครดิตของฝ่ายตรงกันข้าม เพื่อให้ฝ่ายตนได้รับความไว้วางใจ เป็นประธานสมาพันธ์ฯ ไม่สบายใจที่มีการเล่นการเมืองในพวกเดียวกัน การหาเสียงการแนะนำตัว การเสนอแนวคิด การนำเสนอนโยบายที่จะทำให้ต่อองค์กร เป็นเรื่องควรจะทำ แต่การกล่าวร้ายกันไม่ควรกระทำ ก็หวังว่าการเลือกประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.ที่จะมีขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว คงจะผ่านพ้นไปด้วยดี ควรเสริมสร้างความสมานฉันท์ในหมู่พวกเดียวกัน มิใช่ใช้องค์กรเป็นศูนย์กลางสร้างความขัดแย้งและแตกแยกความสามัคคีครับ เมื่อพูดเรื่องนี้ก็นึกถึงการเลือก ก.อบต.ที่ผ่านพ้นไปไม่นานนี้ (ปีกว่า ๆ ) หรือ การเลือก ก.อบต.จังหวัด หลายจังหวัดก็ยังมีการเล่นการเมืองกันในหลายจังหวัด หลายแห่ง ก็หวังอย่างยิ่งว่า พวกเราคงจะมีสติได้หันมาจับมือกัน แม้บางเรื่องแนวคิดไม่ตรงกัน อาจแยกกันไปตั้งองค์กรของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นรูป สมาคม สมาพันธ์ ชมรม กลุ่ม เครือข่าย ฯลฯ อะไรก็แล้วแต่ องค์กรเหล่านั้นผมก็เชื่อว่ามีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทำเพื่อส่วนรวม ไม่ว่าเป็นส่วนรวมของพวกพ้องของตน ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่มีการรวมกลุ่มกันขึ้น ก็เพื่อกลุ่มของตนเองเป็นหลัก แต่ผลสุดท้ายก็คือประโยชน์ของส่วนรวม ที่จะได้รับร่วมกัน ดังนั้น ท่าน ๆ ทั้งหลายที่กล่าวร้าย โจมตี เพื่อน ๆ ที่ไปตั้งสมาคมฯ สมาพันธ์ฯ ชมรมฯ เครือข่ายฯ หลากหลายนั้น ก็ควรหันมาดูตัวท่านเองด้วยว่า ทำไมพวกเขาจึงต้องออกไปตั้งองค์กรใหม่ แทนที่จะอยู่กับพวกท่าน เป็นเพราะอะไร จริงหรือ? ที่ท่านกล่าวให้ร้ายคนอื่นว่า ต้องการตั้งตนเป็นใหญ่ มันจะใหญ่ได้อย่างไร ใหญ่แค่ไหนก็เป็นได้แค่ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายใต้อุ้งมือนักการเมือง" วันนี้ ลาไปก่อนครับ แล้วพบกันที่พัทยาในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ นี้.

 

 

 

พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
phiphatw@hotmail.com
๘ มีนาคม ๒๕๕๓

 

(หมายเหตุ.- ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมคุยหรือเสนอแนะกับคอลัมน์นี้เพิ่มเติม โดยส่งจดหมายมาทางอีเมล์ phiphatw@hotmail.com)

 

 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับปัญหาแนวทางปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมาย
กับ ป.นันทวิทย์ เงี้ยวชัยภูมิ ท้องถิ่นอำเภอหางดง เชียงใหม่ ที่ chief_handong@hotmail.com

ถาม-ตอบเกี่ยวปัญหาการบริหารงานบุคคล กับ หน.พราหมณ์ นิยะบุตร กรมส่งเสริมฯ phrarm_n@yahoo.com หรือ
นางสาวศิรินทิพย์ หลักดี นักบริหารงานทั่วไป ๖ หน.ฝ่ายอำนวยการ (บุคลากร ๖) ทต.สุเทพ อ.เมืองฯ เชียงใหม่ ที่ sirintip_st@hotmail.com

 

 

 

.

 
ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  1
วันเวลาที่เขียน :  07 เม.ย. 53 01:13:03 น.
 

หนังสือประกาศก.จังหวัดออกกันแล้ว ผดด.เป็นข้าราชการ ที่สำคัญมีใบรับรองการสอนกันแล้วยังล่ะ จะได้ไม่ต้องสอบแข่งขันแค่คัดเลือกเอง

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  2
วันเวลาที่เขียน :  26 มี.ค. 53 23:00:09 น.
 

กรรมเวรของข้าราชการท้องถิ่นส่วนอื่นๆ สมาพันธืปลัด อบต.คิดได้แค่นี้หรือ สมอง........ปัญญา...............

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  3
วันเวลาที่เขียน :  24 มี.ค. 53 12:40:31 น.
 

โครงการปิดทองหลังพระ  นายกเอาพวกของตัวเองไป แต่ใช้ชื่อของข้าราชการ  โดยเขาบอกว่าเป็นพวกของเขา ไปอบรมก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมามีแต่มาเบียดยังงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  ส่วนข้าราชการตัวน้อย ๆ  ไม่มีโอกาสเข้าอบรหรือทุก ๆ เรื่อง  เช่นเรื่องการเลื่อนขั้น นายกไม่ได้มองเห็นเรื่องการทำงานแต่ว่าเด็กที่เขาเอาเข้ามาต้องได้ขั้น  งานไม่ต้องทำ

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  4
วันเวลาที่เขียน :  24 มี.ค. 53 12:25:59 น.
 

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 1 นะ เราไปสอบตั้งหลายที่ กว่าจะได้บรรจุเสียค่ารถ ค่าที่พัก เสียเวลา ต้องตั้งใจอ่านหนังสือ สอบแข่งขีนกันกว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ แล้วอยู่ ๆ ก็จะมาบรรจุผดด.เป็นข้าราชการโดยไม่จำเป็นต้องมีที่มาเหมือนเรา ทำไม ความยุติธรรมมีบ้างไหม แวแบบนี้ต่อไปก็คงบรรจุพนักงานจ้างเป็นข้าราชการได้มั้ง สิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันไม่ใช่หรือ ทำไมเป็นแบบนี้ ถ้าบรรจุ ผดด.ได้จริง โดยไม่ต้องสอบเหมือนพวกเรา เราจะช่วยกันร้องเรียนดีมั๊ย

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  5
วันเวลาที่เขียน :  21 มี.ค. 53 19:53:48 น.
 

แล้วคิดเห็นว่าอย่างไร ได้ยินข่าวมาว่า กรมฯ จะบรรจุ ผดด. เป็นข้าราชการให้ กว่าเราจะได้บรรจุสอบมา หมดเงินไปตั้งเยอะ กว่าจะหาที่ลงได้อีก

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  6
วันเวลาที่เขียน :  17 มี.ค. 53 09:08:25 น.
 

ผมเป็นลูกจ้างประจำ นายกคนไหนเข้ามาผมก็ต้องเลียแข้งเลียขาตลอดทุกคน ถ้าผมไม่เลีย  ลูกจ้างคนอื่นก็เลีย เพราะลูกจ้างประจำย้ายไม่ได้ ถ้าไม่เลียก็จะต้องเป็นบันไดให้เพื่อนเหยียบขึ้นไป

 


กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand